Wypożyczalnia

Witamy w wypożyczalni sprzętu fotograficznego sklepu FOTOPOKER.PL. Umożliwiamy Państwu wypożyczenie sprzętu zarówno dla amatorów jak i profesionalistów najwyższej klasy marki Fujifilm - aparaty oraz obiektywy. Dzięki takiej możliwości mają Państwo możliwość przetestowania, sprawdzenia możliwości sprzętu lub zrobienia zdjęć okazjonalnie na imprezach bez konieczności wydawania dużych środków. Przy wypożyczeniu udzielamy fachowych porad odnośnie sprzętu.

W przypadku zakupu w sklepie Fotopoker.pl w terminie 21 dni od wypożyczenia sprzętu odliczamy kwotę wynajmu od ceny produktu, wyjątkiem są aparaty INSTAX.

Jak wypożyczyć aparat?

 1. Wybierz markę aparatu klikając na obrazek poniżej
 2. Wybierz aparat lub obiektyw
 3. Wypiełnij formularz
W przypadku, gdy obiektyw spełni twoje oczekiwanie i zdecydujesz się na jego zakup, zwrócimy Ci koszty wypożyczenia, a Ty otrzymasz od nas zupełnie nowy egzemplarz

Regulamin:

 1. Sprzęt można wypożyczyć osobiście w siedzibie firmy Fotopoker.pl w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka 1G.
 2. Sprzęt może wypożyczyć Klient legitymujący się ważnym dowodem osobistym lub paszportem, które są następnie skanowane przez Wypożyczalnię.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny i sprawdzony oraz udziela niezbędnych informacji na temat prawidłowego użytkowania sprzętu.
 4. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię.
 6. Na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja tytułem zabezpieczenia. Może być ona pobrana w formie gotówki, przelewu i zwracana jest w momencie oddania wypożyczonego sprzętu.
 7. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad czy uszkodzeń, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia.
 9. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw sprzętu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie i uszkodzenia sprzętu (poza naprawami gwarancyjnymi). W przypadku niemożliwości zwrotu lub naprawy stwierdzonej przez autoryzowany serwis, kaucja przepada w całości na rzecz firmy Fotopoker.pl. Jeżeli kaucja jest mniejsza niż wartość sprzętu, Fotopoker.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia różnicy w celu całkowitego naprawienia poniesionej szkody.
 11. Standardowo sprzęt wypożyczany jest na okres od jednego do trzech dni, z możliwością wydłużenia go o kolejne dni.
 12. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony lub uszkodzony sprzęt.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość wyrządzonej szkody ustala Wypożyczalnia na podstawie oszacowania przez Wypożyczalnię wartość braków lub wyceny naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego, zniszczonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 14. Po wykonaniu usługi najmu wystawiany jest paragon lub faktura vat.
 15. Inne, nieujęte w Regulaminie Wypożyczalni kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

sklep@fotopoker.pl

tel: (17) 250 28 88